About Us | Hakkımızda

Acta Classica Mediterranea is a double-blind peer-reviewed international journal open to problem-oriented original papers that offer new ideas and insights for the political, socio-economic, cultural aspects of the Graeco-Roman world and its neighboring Mediterranean cultures.

Acta Classica Mediterranea klasik Grek-Roma dünyası ve bunun kültürel çevresi içinde yer alan Akdeniz uygarlıkları hakkında siyasi, sosyo-ekonomik, kültürel konulara sorun odaklı; yeni fikirler ve çözümler öneren özgün makalelere açık, yılda bir kez yayımlanan maskeli çift hakemli uluslararası bir dergidir.


Hüseyin Sami Öztürk

Founder | Kurucu
hsoztrk@yahoo.com

Hamdi Şahin

Founder | Kurucu
hcansahin@gmail.com

Gürkan Ergin

Founder | Kurucu
gur.ergin@gmail.com

Ayşen Boylu

Founder | Kurucu
aysen@homerbooks.com