Founders | Kurucular

Hüseyin Sami ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)
Hamdi ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi)
Gürkan ERGİN (İstanbul Üniversitesi)
Ayşen BOYLU (Homer Kitabevi)

Editors-in-Chief | Baş Editörler

Hüseyin Sami ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)
Hamdi ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi)
Gürkan ERGİN (İstanbul Üniversitesi)

Editorial Board | Editör Kurulu

Hüseyin Sami ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)
Hamdi ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi)
Gürkan ERGİN (İstanbul Üniversitesi)
Aşkım ÖZDİZBAY (İstanbul Üniversitesi)

Editors in Epigraphy | Epigrafi Alan Editörleri

Hüseyin Sami ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)
Hamdi ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi)

Assistants in Epigraphy | Epigrafi Alan Asistanları

Ezgi DEMİRHAN-ÖZTÜRK
Figen ŞAHİN
Haralambos NİKOLAYİDİS
Selen KILIÇ-ASLAN

Advisory Board | Danışma Kurulu

Z. Sencan ALTINOLUK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Thomas CORSTEN (Universität Wien)
Vedat ÇELGİN (İstanbul Üniversitesi, emeritus)
İnci DELEMEN (İstanbul Üniversitesi, emeritus)
Çiğdem DÜRÜŞKEN (İstanbul Üniversitesi)
Kenan EREN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Alan GREAVES (Liverpool University)
Matthäus HEIL (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)
Kaan İREN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Ulrike JANSEN (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)
Ludwig MEIER (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
Esen ÖĞÜŞ (Princeton University)
Ekin ÖYKEN (İstanbul Üniversitesi)
Hüseyin Murat ÖZGEN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Aliye EROL-ÖZDİZBAY (İstanbul Üniversitesi)
Christine ÖZGAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, emeritus)
Pınar ÖZLEM-AYTAÇLAR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Felix PIRSON (DAI İstanbul)
Manfred SCHMIDT (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, emeritus)
Christof SCHULER (DAI München)
Cumhur TANRIVER (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Oğuz TEKİN (Koç Üniversitesi, AKMED)

Managing Editor | Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ayşen BOYLU (Homer Kitabevi)